stridsmænd for det vi elsker budskab sorted by
relevance

Admin27.06.2021

✍ En Explainer Video fra Sonnyside viser dit budskab 🌞 klart

Der anvendes aldrig revselse blandt brpdrene; saasnart en broder finder, at en anden har— 37 — handiet urigtig, gaar han frem fuldstaendig efter evangeliets veiledning, og gj0r broderen opmaerksom paa hans urigtige fremfaerd; dersom den feilende ikke vil skifte sind, blir han advaret i naervaerelse af to eller tre brpdre; og dersom han ikke tar hensyn til disse, blir han kaldt frem for hele forsamlingen.
Admin07.08.2021

Følg Kongen i kampen!

Smukke malerier hvor det mad naturen genspejler sig.
6904
Admin07.07.2021

Lange linjer timeline

Vers fem og otte bliver gentaget i alle fire strofer.
4002
Admin17.08.2021

Følg Kongen i kampen!

Hvad der er meddelt i foreliggende henvendelseF0rste stykke.
8003
Admin10.08.2021

Følg Kongen i kampen!

Vi kastede os alle paa knse for ham.
4607
Admin13.08.2021

Følg Kongen i kampen!

Da de udsendinger, som i slutningen af aaret 1804 kom til St.
3503
Admin17.07.2021

✍ En Explainer Video fra Sonnyside viser dit budskab 🌞 klart

Paa samme maade pryder de sine vaerelser med billeder, portraetter af maerkelige maend og helgener.
7908
Admin11.07.2021

Lange linjer timeline

Jeg 0nsker mit land alt godt og kan alene haabe og vente at den tid maa komme, da rigets styrende maend paa sin side vil vaagne til bevidst-bevidsthed om den umoralske lovlpsbed, som fplger af den vilkaarlige, raa magts bensynslpse berredpmme, de udpver; og det russiske folk og samfund paa sin side, vil baevde den sandbed, at den fprste og belligste pligt, bvert menneske bar ligeoverfor Gud og sine medskabninger, er at negte at adlyde de statens og kirkens bud, som strider mod samvittigbeden.
907
Admin22.08.2021

Følg Kongen i kampen!

Der er saaledes ingen aegteskabelige skikke og ceremonier; der traenges bare samtykke af de to og et l0fte om at bo sammen.
3705
Admin17.08.2021

Lange linjer timeline

Dette viser os paa en maerkelig maade, hvor enkelt og let visse reformer, som udgjpr de hpieste 0nsker for den dannede verdens mest fremskredne mennesker, og som saa ofte og frugteslpst har vaeret gjenstand for forhandlinger og klagemaal, lader sig gjennemfpre i det virkelige liv, som det naturlige [udslag af den indre broderskabsfplelse, naar denne fplelse er sand og aegte og har udviklet sig i et samfund af mennesker paa en oprigtig, aandelig grund.